O`ZARO BOG`LIQ BO`LGAN MUTAXASSISLIKLAR

1. Zootexniya - Zootexnik-chorvador
Kod 3410600
Kasbiy mutaxassisliklar Zootexnik.
 To`liqroq