Qorauzaq tumanidagi O'rta maxsus kasb-hunar kasb ta'limi muassasalari

T/R O'rta maxsus o'quv yurti Ta'lim yo'nalishlari soni Manzili
1 Qorao'zak qishloq xo'jaligi kasb-hunar kolleji 5 743410, Qorao'zyak tumani, Qoraqalpog'iston ko'chasi, raqasiz uy
2 Qorao'zak iqtisodiyot va maishiy xizmat kasb-hunar kolleji 8 743410, Qorao'zyak tumani, Qoraqalpog'iston ko'chasi, raqasiz uy
3 Qorao'zak agrosanoat kasb-hunar kolleji 6 743410, Qorao'zak tumani, Mustaqillik ko'chasi, raqamsiz uy