Qorao'zak qishloq xo'jaligi kasb-hunar kollejidagi mutaxassisliklar

T/R Mutaxassislik nomi
1 Agronom
2 Ixtiolog
3 Qishloq xo'jaligi mashina va jihozlariga xizmat ko'rsatish mexanigi
4 Veterinar
5 Transportlarda tashish va boshqarishni tashkil etish (avtomobil transporti) texnigi