Erkindaryo qishloq xo'jaligi kasb-hunar kollejidagi mutaxassisliklar

T/R Mutaxassislik nomi
1 Fermer xo'jaligi mutaxassisi
2 Trikotaj ishlab chiqarish texnik-texnologi
3 Qishloq xo'jaligini elektrlashtirish va avtomatlashtirish elektromexanigi