Xo'jayli pedagogika kollejidagi mutaxassisliklar

T/R Mutaxassislik nomi
1 Ixtisoslashtirilgan (maxsus) va boshlang'ich ta'lim muassasalari tarbiyachisi
2 Maktabdan va sinfdan tashqari tarbiyaviy ishlar tashkilotchisi
3 Sartaroshlik va dekorativ kosmetika ustasi
4 Maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyachisi
5 Murabbiy-instruktor