Tomdi agroiqtisodiyot kasb-hunar kollejidagi mutaxassisliklar

T/R Mutaxassislik nomi
1 Kompyuter injiniringi texnigi
2 Qishloq xo'jaligi mashina va jihozlariga xizmat ko'rsatish mexanigi
3 Zootexnik
4 Buxgalter