Yangiobod qishloq xo'jalik va xizmat ko'rsatish kasb-hunar kollejidagi mutaxassisliklar

T/R Mutaxassislik nomi
1 Zootexnik-asalarichi
2 Keng assortimentdagi kiyimlar modeler- konstruktori
3 Kompyuter injiniringi texnigi
4 Fermer xo'jaligi mutaxassisi