Paxtakor ijtimoiy-iqtisodiyot va pedagogika kollejidagi mutaxassisliklar

T/R Mutaxassislik nomi
1 Murabbiy-instruktor
2 Ixtisoslashtirilgan (maxsus) va boshlang'ich ta'lim muassasalari tarbiyachisi
3 Sartaroshlik va dekorativ kosmetika ustasi
4 Kompyuter injiniringi texnigi