Andijon tumani pedagogika va ijtimoiy-iqtisodiyot kollejidagi mutaxassisliklar

T/R Mutaxassislik nomi
1 Maktabdan va sinfdan tashqari tarbiyaviy ishlar tashkilotchisi
2 Murabbiy-instruktor
3 Musiqa xodimi
4 Ixtisoslashtirilgan (maxsus) va boshlang‘ich ta’lim muassasalari tarbiyachisi
5 Maktabgacha ta’lim muassasalari tarbiyachisi