Xonobod pedagogika va ijtimoiy-iqtisodiyot kollejidagi mutaxassisliklar

T/R Mutaxassislik nomi
1 Maktabgacha ta’lim muassasalari tarbiyachisi
2 Murabbiy-instruktor
3 Ixtisoslashtirilgan (maxsus) va boshlang‘ich ta’lim muassasalari tarbiyachisi
4 Buxgalter