Xonobod servis va ijtimoiy-iqtisodiyot kollejidagi mutaxassisliklar

T/R Mutaxassislik nomi
1 Teleradioapparaturalarni ta’mirlovchi usta
2 Non, makaron va kandolat mahsulotlarini ishlab chiqarish texnik-texnologi
3 Sartaroshlik va dekorativ kosmetika ustasi
4 Buxgalter