Jondor qishloq xo'jaligi kasb-hunar kollejidagi mutaxassisliklar

T/R Mutaxassislik nomi
1 Agronom
2 Veterinar
3 Qishlok xo'jaligini elektrlashtirish va avtomatlashtirish elektrotexnigi
4 Qishloq xo'jaligi mashina va jihozlariga xizmat ko'rsatish mexanigi
5 Zootexnik
6 Fermer xo'jaligi mutaxassisi
7 Biokimyoviy va vinochilik mahsulotlari texnik-texnologi
8 To'qimachilik ishlab chiqarish texnik-texnologi
9 Zootexnik-asalarichi
10 Tikuv va tikuv trikotaj buyumlari ishlab chiqarish texnik-texnologi
11 Keng assortimentdagi kiyimlar konstruktori
12 Kompyuter injiniringi texnigi