Yangibozor qishloq xo‘jalik kasb-hunar kollejidagi mutaxassisliklar

T/R Mutaxassislik nomi
1 Qishloq xo‘jaligi mashina va jihozlariga xizmat ko‘rsatish mexanigi
2 Veterinar
3 Keng assortimentdagi kiyimlar konstruktori
4 Kompyuter injiniringi texnigi
5 Buxgalter