Qibray moliya-iqtisodiyot kollejidagi mutaxassisliklar

T/R Mutaxassislik nomi
1 Moliyaviy masalalar bo‘yicha kichik mutaxassis
2 Tovarshunos
3 Bank ishi mutaxassisi
4 Buxgalter
5 Kompyuter injiniringi texnigi