Sardoba ijtimoiy-iqtisodiyot kasb-hunar kollejidagi mutaxassisliklar

T/R Mutaxassislik nomi
1 Arxivshunos va ish yurituvchi
2 Tovarshunos
3 Moliyaviy masalalar bo'yicha kichik mutaxassis
4 Sartaroshlik va dekorativ kosmetika ustasi