Guliston tuman iqtisodiyot kollejidagi mutaxassisliklar

T/R Mutaxassislik nomi
1 Buxgalter
2 Moliyaviy masalalar bo'yicha kichik mutaxassis
3 Kompyuter injiniringi texnigi