Gidrologiya
KASBI HAQIDA BATAFSIL MA`LUMOT
Yo'nalish Kodi
5141100

Kasbiy mutaxassisliklar
Gidrolog

Ixtisosliklar
 • O‘rta maxsus (texnik-gidrolog, gidrometeokuzatuvchi, glyasiolog) – sanoat, qishloq xo‘jalik va ekologiya kollejlari;
 • Oliy (gidrolog, gidrogeolog, suv va sel omborlarini ishlatish texnologi, gidrolog-muhandis) – agrar universitetlar, qishloq xo‘jalik va texnik institutlar.

Qobiliyatlar
mustahkam sog‘lik, jismoniy chidamlilik, qo‘lga kiritilgan ma’lumotlarni tahlil qilish va umumlashtirish mahorati, kuzatuvchanlik, diqqat, yaxshi xotira.

Fanlar
geografiya, matematika, fizika, kimyo, gidrologiya, ona tili, jismoniy tarbiya, chet tili.

Mazmuni
 • Ilmiy-tadqiqot institutlarida – tabiatda suv aylanishini o‘rganish ustida olib boriladigan tadqiqotlarda ishtirok etish, zamonaviy texnik vositalar yordamida olib boriladigan kompleks gidrologik kuzatuv ishlarida ishtirok etish, olib borilayotgan kuzatuvlar mavzusi bo‘yicha referatlar va ma’lumotlar to‘plamini yaratish, hisobotlar, umumlashtirilgan qisqacha ma’lumotlar, annotatsiyalarni tuzish, ilmiy-texnik konferensiyalarda, seminarlarda ishtirok etish;
 • Gidrologik postlarda –birlamchi ma’lumotlarni to‘plash va ularni qayta ishlash, fondga oid gidrologik ma’lumotlarni to‘plash, ma’lumotlar asosida hisobotlar tayyorlash, hisobot shaklini tasdiqlovchi xarita, grafik va jadvallarni tuzish;
 • Loyiha-tadqiqot ishlarida – suv inshootlari qurilishida gidrologik tadqiqotlarni olib borishda ishtirok etish, ob’ektlarning gidroekologik ekspertizalarini o‘tkazish.

 • Afzalliklar
  kasbning qiziqarli, jo‘shqinligi; tabiiy sharoit va toza havodagi ish; turli o‘lkalarda bo‘lish imkoniyati.

  Kasbiy qiyinchiliklar
  har xil ob-havo sharoitlarida ishlash majburiyati; xizmat safarlarining ko‘pligi tufayli oilaviy muammolarning kelib chiqishi; ishning sog‘lik va hayot uchun xavfi.

  Batafsil ma`lumot
  Gidrolog – Er suvlari, ularning xususiyatlari, tarqalishi hamda ularda sodir bo‘ladigan tabiiy jarayonlarni o‘rganadigan mutaxassis.
  Gidrologlar tabiatda suvning aylanishini, ko‘llar, daryolar, suv omborlari va yana boshqa suv inshootlarini o‘rganishadi, erosti va erusti suv havzalarining biologik hamda kimyoviy munosabatlarini tadqiq qilishadi. Gidrologlar tadqiqotlari natijasiga ko‘ra, suvdan foydalanish va atrofimizdagi olamni muhofaza qilish maqsadida tadbirlar belgilanadi.
  Gidrolog ko‘plab suv havzalari gidrologiyasi, gidrografiya va suv xo‘jaligi, gidrogeologiya, gidrokimyo va gidroekologiyaning nazariy asoslarini, bundan tashqari, gidrologik hisob-kitob va prognozlarni, gidravlika, daryolar o‘zanidagi jarayonlar dinamikasini yaxshi biladi.
  YUqorida sanab o‘tilganlarning hammasi bilan birga, ular mustaqil ravishda gidrologik ma’lumotni ishlab chiqish va natijalarni talqin qilishni ham uddalashadi. Professional darajada gidrologik tadqiqotlar natijalarini namoyon etishadi va gidrologik ishlar loyihalarini tuzishadi.
  Xo‘sh, butun er yuzidagi suvlar harakatini o‘rganishni xohlaysizmi? Butun er yuzini suv – hayot manbai bilan ta’minlashni-chi? Unda bu ezgu ishga shoshiling.