Moliya
KASBI HAQIDA BATAFSIL MA`LUMOT
Yo'nalish Kodi
5230600

Kasbiy mutaxassisliklar
Moliyaviy masalalar bo'yicha kichik mutaxassis.

Ixtisosliklar
 • O‘rta maxsus (moliyaviy masalalar bo‘yicha kichik mutaxassis, nafaqa fondlari inspektori, qimmatli qog‘ozlar bozori mutaxassisi) – iqtisodiyot, iqtisodiyot va servis, bank kollejlari.
 • Oliy (Davlat moliyasini boshqaruvchi, korporativ moliya va qimmatli qog‘ozlar bozori mutaxassisi, investitsiyalarni boshqaruvchi, xalqaro moliyachi) – iqtisodiyot va moliya oliy o‘quv yurtlari.

Qobiliyatlar
matematik aql zahirasi, yuqori ishchanlik va ohistalik, chiqishimlilik, moliya bozoridagi ahvolni baholay olish.

Fanlar
matematika, ona tili va adabiyot, iqtisodiy bilim asoslari, psixologiya, sotsiologiya, informatika va axborot texnologiyalari, chet tillari.

Mazmuni
 • Pul vositalari harakatini rejalashtirish, mablag‘larni birlashtirish, mablag‘lar ajratilishini, moliyaviy rejalarni tuzishni va ularni amalga oshirishni nazorat qilish.

 • Afzalliklar
  yuqori darajadagi ish va ish haqining turg‘unligi, shinam binodagi ish, jamiyatda kasbning nufuzi, karera cho‘qqilarini zabt etish imkoniyatlari.

  Kasbiy qiyinchiliklar
  aqlan toliqtiradigan ish, yuqori kasbiy mas’uliyat, xatolarning “qimmatga tushishi”.

  Batafsil ma`lumot
  Moliya menejeri yoki moliyachi – bu tashkilotning moliyaviy resurslarini tasarruf qiladigan mutaxassis. Uning ishi korxona yoki firma daromadini qabul qilish va doimiy tarzda o‘stirib borishga qaratilgan. Har bir korxona va tashkilot o‘z tasarrufida moliyaviy vositalarga ega bo‘lgani tufayli, bu vositalar boshqaruvini amalga oshiradigan mutaxassis zarur. Bu esa moliyaviy masalalar bo‘yicha mutaxassisdir.
  Ko‘pchilik bu kasbni siyrak emas, mamlakatimizda etarli darajada keng tarqalgan kasb deb hisoblaydi. Bir necha yildan buyon mehnat bozorida moliyaviy mutaxassisslar kasbi vakillariga bo‘lgan ehtiyoj ortib bormoqda, vaholanki bunday mutaxassislar har yili kam tayyorlanmaydi.
  Moliya menejeri faoliyatiga moliyaviy strategiyani ishlab chiqish, samarali informatsion tizimlarni yaratish, moliyaviy faoliyatning turli aspektlarini tahlil qilish, kompaniyaning asosiy yo‘nalishlari bo‘yicha moliyaviy faoliyatini rejalashtirish, aktivlar, kapital, investitsiyalar, pul oqimlari, moliyaviy tavakkallarni boshqarish kiradi.
  Moliyaviy masalalar bo‘yicha mutaxassislar, shuningdek, kichik mutaxassislar mehnat bozorida etarlicha ehtiyojli sanalishadi. O‘quv yurtlari ko‘plab etuk va kichik mutaxassislarni tayyorlashiga qaramay, ko‘pgina kompaniya va tashkilotlarda malakali moliya menejerlari talab qilinishayapti.
  Moliyaviy masalalar mutaxassislari mas’uliyat, moslashuvchanlik, tashkilotchilik xususiyatlari, rivojlangan intuitsiya, tanqidiylik, eruditsiya, ya’ni keng va chuqur bilim, o‘ziga ishonch, maqsadlilik, talabchanlik kabi xislatlarga ega bo‘lishi kerak.
  Moliya menejeri ham, moliyaviy masalalar bo‘yicha kichik mutaxassislar kasbi ham faqatgina aqliy kasblar sarasiga kiradi. Ish jarayonida sensor tizimlari, diqqat, xotira, fikrlash kabi faoliyatlar muhim o‘rin egallaydi. Moliya menjerlari erudit bilimdonlik, bilimga chanqoqlik, ratsionallik, mantiqiy aql zahirasi bilan ajralib turishadi.
  Moliyaviy masalalar bo‘yicha mutaxassis karerasidagi eng yuqori cho‘qqi moliya direktori lavozimidir. Ko‘pchilikning fikriga ko‘ra, moliya menejeri kasbi karera uchun yaxshi sharoitlarga ega. Ishga bu sohaning oddiy ishchisi sifatida kirib kelgach, oliy ma’lumotni ham qo‘lga kiritib, karera zinasi bo‘ylab ildam ko‘tarilish mumkin, qiziqish va tinimsiz mehnat evaziga, albatta.