Kasblar nomi bo`yicha qidirish#Kasblar nomiTalim KodiO`rta Maxsus Ta`lim Muassasasi Nomi 
81Aniq fanlar (iqtisod)1(not set)
82Aniq fanlar (texnika)1(not set)
83Aniq fanlar (Texnika)1Bog'dod agrosanoat kasb-hunar kolleji
84Aniq fanlar (texnika)1(not set)
85Aniq fanlar (iqtisod)1(not set)
86Aniq fanlar (texnika)1(not set)
87Aniq fanlar (iqtisod)1(not set)
88Anik fanlar1(not set)
89Aniq fanlar (texnika)1(not set)
90Aniq fanlar (iqtisod)1(not set)
91Aniq fanlar (texnika)1(not set)
92Aniq fanlar (iqtisod)1(not set)
93Aniq fanlar (iqtisod)1(not set)
94Aniq fanlar (texnika)1(not set)
95Aniq fanlar (texnika)1(not set)
96Aniq fanlar (iqtisod)1(not set)
97Aniq fanlar (iqtisod)1(not set)
98Aniq fanlar (texnika)1(not set)
99Aniq fanlar (iqtisod)1(not set)
100Aniq fanlar (texnika)1(not set)